MYTÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ
čištění solárních panelů, údržba fotovoltaických panelů profesionální služby

Znečištění způsobené prachem, pylem a sazemi snižují výkon fotovoltaických zařízení a solárních modulů až o 20 % (v závislosti na umístění). Přirozené působení deště, rosy a větru není dostačující k tomu, aby se moduly účinně očistily a mohly být naplno funkční.

Z tohoto důvodu je nezbytné jejich důkladné a pravidelné čištění, které zaručí 100 % výkon. Čištění probíhá tzv. „demineralizovanou“ vodou. Povrch po mytí není třeba osušovat a po zaschnutí je zcela beze skvrn.

Pod pojmem "demineralizovaná voda" se rozumí voda téměř nebo úplně zbavená rozpuštěných minerálních látek .

 

Zavolejte nám - vopláchnem to
Navrhneme Vám optimální řešení

+420 775 337 779